Archive for januar 2012

Der bor en bager – i Liseleje
8. januar 2012

Der bor en bager
på Nørregade,
han bager kringler
og julekage.
Han bager store,
han bager små,
han bager nogle
med sukker på.

Og i hans vindu’
er sukkersager
og heste, grise
og peberkager,
så har du penge,
så kan du få,
men har du ingen,
så må du gå.

Ja, så skriver de, ganske tydeligt endda, at vi fremover har helårsbager i Liseleje! Skønt, nu kan vi få friskbagt brød hver dag, også om vinteren. Kager er der reelt ikke nogen der har brug for, men alle elsker dem jo alligevel. Rugbrød! Hvad er bedre end friskbagt rugbrød? Bare duften er himmelsk. Hvis man er heldig og få fat i et rugbrød som stadig er lunt, er det svært at skære i tynde skiver, men pyt, med smør er det næsten som slik. Jeg ynder at spise den sprøde ende med smør og banan eller honning på. Det er bare min lille specialitet.
Jeg takker for det gode tiltag og glæder mig til at se de kunderne komme, ikke bare om sommeren, men også om vinteren med morgenhår og neonfarvede Crocs, efter morgenbrød, mælk og avis.

Og nu er det sikkert og vist, Liseleje har nu en bager som bager for os hele året!

Reklamer

Stormvejr er meget nærværende i Liseleje
6. januar 2012

Det har indtil nu, været en meget, meget blæsende start på 2012. Det er heller ikke gået upåagtet hen i Liseleje. I morgen, lørdag d. 7 januar, skal jeg ned på stranden og tage billeder. Jeg har fået at vide, at der skulle være sket store ændringer på kysten. Det vil jeg gerne selv se og delagtiggøre jer i.
Det er helt normalt at stormvejr i Danmark vil påvirke Liseleje, for byen ligger mod nordvest og mange storme kommer netop derfra.
Vender tilbage med billeder af strand og klitter….

Nu lørdag d. 7 januar.
Var på stranden med hunden. Den var godt nok ændret en del.
Langs Kystvej er der de seneste år blevet kørt store sten ud som kystsikring. De fleste haver, undtagen én har fået lavet kystsikring.
I sommerhalvåret er disse sten næsten ikke synlige, da de er dækket af en smuk dyne af strandsand. Det samme gælder forøvrigt resten af stranden. Den er, om sommeren meget forskellig fra vinter. Vi oplever hver vinter, at sandet forsvinder og blotlægger en strand bestående af sten i varierende størrelse.
Så hvad det angår, er stranden som den plejer at være om vinteren; dækket af sten. Men, men. Stormen har hærget og været grådig!
Der er skyllet flere meter have bort, hvor der ingen kystsikring er. Ligesom drænet der munder ud på stranden, ud for Strandvej, til gengæld havde været helt tilsandet. Det er heller ikke helt usædvanligt, men det handler om at være hurtigt ned og fjerne mængder af sand, så drænet fungerer under byen og Søvej m.m.
De kystnære områder bliver mere og mere kystnære, år for år, bare inden for den korte årrække jeg har studeret det…

Nyt blotlagt stykke land. Stormvejret i januar 2012 har ædt et godt stykke af en privat have